Bootlin logo

Elixir Cross Referencer

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
/* saa711x - Philips SAA711x video decoder driver
 * This driver can work with saa7111, saa7111a, saa7113, saa7114,
 *			   saa7115 and saa7118.
 *
 * Based on saa7114 driver by Maxim Yevtyushkin, which is based on
 * the saa7111 driver by Dave Perks.
 *
 * Copyright (C) 1998 Dave Perks <dperks@ibm.net>
 * Copyright (C) 2002 Maxim Yevtyushkin <max@linuxmedialabs.com>
 *
 * Slight changes for video timing and attachment output by
 * Wolfgang Scherr <scherr@net4you.net>
 *
 * Moved over to the linux >= 2.4.x i2c protocol (1/1/2003)
 * by Ronald Bultje <rbultje@ronald.bitfreak.net>
 *
 * Added saa7115 support by Kevin Thayer <nufan_wfk at yahoo.com>
 * (2/17/2003)
 *
 * VBI support (2004) and cleanups (2005) by Hans Verkuil <hverkuil@xs4all.nl>
 *
 * Copyright (c) 2005-2006 Mauro Carvalho Chehab <mchehab@infradead.org>
 *	SAA7111, SAA7113 and SAA7118 support
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
 */

#include "saa711x_regs.h"

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/videodev2.h>
#include <media/v4l2-device.h>
#include <media/v4l2-ctrls.h>
#include <media/v4l2-mc.h>
#include <media/i2c/saa7115.h>
#include <asm/div64.h>

#define VRES_60HZ	(480+16)

MODULE_DESCRIPTION("Philips SAA7111/SAA7113/SAA7114/SAA7115/SAA7118 video decoder driver");
MODULE_AUTHOR( "Maxim Yevtyushkin, Kevin Thayer, Chris Kennedy, "
		"Hans Verkuil, Mauro Carvalho Chehab");
MODULE_LICENSE("GPL");

static bool debug;
module_param(debug, bool, 0644);

MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0-1)");


enum saa711x_model {
	SAA7111A,
	SAA7111,
	SAA7113,
	GM7113C,
	SAA7114,
	SAA7115,
	SAA7118,
};

struct saa711x_state {
	struct v4l2_subdev sd;
#ifdef CONFIG_MEDIA_CONTROLLER
	struct media_pad pads[DEMOD_NUM_PADS];
#endif
	struct v4l2_ctrl_handler hdl;

	struct {
		/* chroma gain control cluster */
		struct v4l2_ctrl *agc;
		struct v4l2_ctrl *gain;
	};

	v4l2_std_id std;
	int input;
	int output;
	int enable;
	int radio;
	int width;
	int height;
	enum saa711x_model ident;
	u32 audclk_freq;
	u32 crystal_freq;
	bool ucgc;
	u8 cgcdiv;
	bool apll;
	bool double_asclk;
};

static inline struct saa711x_state *to_state(struct v4l2_subdev *sd)
{
	return container_of(sd, struct saa711x_state, sd);
}

static inline struct v4l2_subdev *to_sd(struct v4l2_ctrl *ctrl)
{
	return &container_of(ctrl->handler, struct saa711x_state, hdl)->sd;
}

/* ----------------------------------------------------------------------- */

static inline int saa711x_write(struct v4l2_subdev *sd, u8 reg, u8 value)
{
	struct i2c_client *client = v4l2_get_subdevdata(sd);

	return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
}

/* Sanity routine to check if a register is present */
static int saa711x_has_reg(const int id, const u8 reg)
{
	if (id == SAA7111)
		return reg < 0x20 && reg != 0x01 && reg != 0x0f &&
		    (reg < 0x13 || reg > 0x19) && reg != 0x1d && reg != 0x1e;
	if (id == SAA7111A)
		return reg < 0x20 && reg != 0x01 && reg != 0x0f &&
		    reg != 0x14 && reg != 0x18 && reg != 0x19 &&
		    reg != 0x1d && reg != 0x1e;

	/* common for saa7113/4/5/8 */
	if (unlikely((reg >= 0x3b && reg <= 0x3f) || reg == 0x5c || reg == 0x5f ||
	  reg == 0xa3 || reg == 0xa7 || reg == 0xab || reg == 0xaf || (reg >= 0xb5 && reg <= 0xb7) ||
	  reg == 0xd3 || reg == 0xd7 || reg == 0xdb || reg == 0xdf || (reg >= 0xe5 && reg <= 0xe7) ||
	  reg == 0x82 || (reg >= 0x89 && reg <= 0x8e)))
		return 0;

	switch (id) {
	case GM7113C:
		return reg != 0x14 && (reg < 0x18 || reg > 0x1e) && reg < 0x20;
	case SAA7113:
		return reg != 0x14 && (reg < 0x18 || reg > 0x1e) && (reg < 0x20 || reg > 0x3f) &&
		    reg != 0x5d && reg < 0x63;
	case SAA7114:
		return (reg < 0x1a || reg > 0x1e) && (reg < 0x20 || reg > 0x2f) &&
		    (reg < 0x63 || reg > 0x7f) && reg != 0x33 && reg != 0x37 &&
		    reg != 0x81 && reg < 0xf0;
	case SAA7115:
		return (reg < 0x20 || reg > 0x2f) && reg != 0x65 && (reg < 0xfc || reg > 0xfe);
	case SAA7118:
		return (reg < 0x1a || reg > 0x1d) && (reg < 0x20 || reg > 0x22) &&
		    (reg < 0x26 || reg > 0x28) && reg != 0x33 && reg != 0x37 &&
		    (reg < 0x63 || reg > 0x7f) && reg != 0x81 && reg < 0xf0;
	}
	return 1;
}

static int saa711x_writeregs(struct v4l2_subdev *sd, const unsigned char *regs)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	unsigned char reg, data;

	while (*regs != 0x00) {
		reg = *(regs++);
		data = *(regs++);

		/* According with datasheets, reserved regs should be
		  filled with 0 - seems better not to touch on they */
		if (saa711x_has_reg(state->ident, reg)) {
			if (saa711x_write(sd, reg, data) < 0)
				return -1;
		} else {
			v4l2_dbg(1, debug, sd, "tried to access reserved reg 0x%02x\n", reg);
		}
	}
	return 0;
}

static inline int saa711x_read(struct v4l2_subdev *sd, u8 reg)
{
	struct i2c_client *client = v4l2_get_subdevdata(sd);

	return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
}

/* ----------------------------------------------------------------------- */

/* SAA7111 initialization table */
static const unsigned char saa7111_init[] = {
	R_01_INC_DELAY, 0x00,		/* reserved */

	/*front end */
	R_02_INPUT_CNTL_1, 0xd0,	/* FUSE=3, GUDL=2, MODE=0 */
	R_03_INPUT_CNTL_2, 0x23,	/* HLNRS=0, VBSL=1, WPOFF=0, HOLDG=0,
					 * GAFIX=0, GAI1=256, GAI2=256 */
	R_04_INPUT_CNTL_3, 0x00,	/* GAI1=256 */
	R_05_INPUT_CNTL_4, 0x00,	/* GAI2=256 */

	/* decoder */
	R_06_H_SYNC_START, 0xf3,	/* HSB at 13(50Hz) / 17(60Hz)
					 * pixels after end of last line */
	R_07_H_SYNC_STOP, 0xe8,		/* HSS seems to be needed to
					 * work with NTSC, too */
	R_08_SYNC_CNTL, 0xc8,		/* AUFD=1, FSEL=1, EXFIL=0,
					 * VTRC=1, HPLL=0, VNOI=0 */
	R_09_LUMA_CNTL, 0x01,		/* BYPS=0, PREF=0, BPSS=0,
					 * VBLB=0, UPTCV=0, APER=1 */
	R_0A_LUMA_BRIGHT_CNTL, 0x80,
	R_0B_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x47,	/* 0b - CONT=1.109 */
	R_0C_CHROMA_SAT_CNTL, 0x40,
	R_0D_CHROMA_HUE_CNTL, 0x00,
	R_0E_CHROMA_CNTL_1, 0x01,	/* 0e - CDTO=0, CSTD=0, DCCF=0,
					 * FCTC=0, CHBW=1 */
	R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, 0x00,	/* reserved */
	R_10_CHROMA_CNTL_2, 0x48,	/* 10 - OFTS=1, HDEL=0, VRLN=1, YDEL=0 */
	R_11_MODE_DELAY_CNTL, 0x1c,	/* 11 - GPSW=0, CM99=0, FECO=0, COMPO=1,
					 * OEYC=1, OEHV=1, VIPB=0, COLO=0 */
	R_12_RT_SIGNAL_CNTL, 0x00,	/* 12 - output control 2 */
	R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL, 0x00,	/* 13 - output control 3 */
	R_14_ANAL_ADC_COMPAT_CNTL, 0x00,
	R_15_VGATE_START_FID_CHG, 0x00,
	R_16_VGATE_STOP, 0x00,
	R_17_MISC_VGATE_CONF_AND_MSB, 0x00,

	0x00, 0x00
};

/*
 * This table has one illegal value, and some values that are not
 * correct according to the datasheet initialization table.
 *
 * If you need a table with legal/default values tell the driver in
 * i2c_board_info.platform_data, and you will get the gm7113c_init
 * table instead.
 */

/* SAA7113 Init codes */
static const unsigned char saa7113_init[] = {
	R_01_INC_DELAY, 0x08,
	R_02_INPUT_CNTL_1, 0xc2,
	R_03_INPUT_CNTL_2, 0x30,
	R_04_INPUT_CNTL_3, 0x00,
	R_05_INPUT_CNTL_4, 0x00,
	R_06_H_SYNC_START, 0x89,	/* Illegal value -119,
					 * min. value = -108 (0x94) */
	R_07_H_SYNC_STOP, 0x0d,
	R_08_SYNC_CNTL, 0x88,		/* Not datasheet default.
					 * HTC = VTR mode, should be 0x98 */
	R_09_LUMA_CNTL, 0x01,
	R_0A_LUMA_BRIGHT_CNTL, 0x80,
	R_0B_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x47,
	R_0C_CHROMA_SAT_CNTL, 0x40,
	R_0D_CHROMA_HUE_CNTL, 0x00,
	R_0E_CHROMA_CNTL_1, 0x01,
	R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, 0x2a,
	R_10_CHROMA_CNTL_2, 0x08,	/* Not datsheet default.
					 * VRLN enabled, should be 0x00 */
	R_11_MODE_DELAY_CNTL, 0x0c,
	R_12_RT_SIGNAL_CNTL, 0x07,	/* Not datasheet default,
					 * should be 0x01 */
	R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL, 0x00,
	R_14_ANAL_ADC_COMPAT_CNTL, 0x00,
	R_15_VGATE_START_FID_CHG, 0x00,
	R_16_VGATE_STOP, 0x00,
	R_17_MISC_VGATE_CONF_AND_MSB, 0x00,

	0x00, 0x00
};

/*
 * GM7113C is a clone of the SAA7113 chip
 * This init table is copied out of the saa7113 datasheet.
 * In R_08 we enable "Automatic Field Detection" [AUFD],
 * this is disabled when saa711x_set_v4lstd is called.
 */
static const unsigned char gm7113c_init[] = {
	R_01_INC_DELAY, 0x08,
	R_02_INPUT_CNTL_1, 0xc0,
	R_03_INPUT_CNTL_2, 0x33,
	R_04_INPUT_CNTL_3, 0x00,
	R_05_INPUT_CNTL_4, 0x00,
	R_06_H_SYNC_START, 0xe9,
	R_07_H_SYNC_STOP, 0x0d,
	R_08_SYNC_CNTL, 0x98,
	R_09_LUMA_CNTL, 0x01,
	R_0A_LUMA_BRIGHT_CNTL, 0x80,
	R_0B_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x47,
	R_0C_CHROMA_SAT_CNTL, 0x40,
	R_0D_CHROMA_HUE_CNTL, 0x00,
	R_0E_CHROMA_CNTL_1, 0x01,
	R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, 0x2a,
	R_10_CHROMA_CNTL_2, 0x00,
	R_11_MODE_DELAY_CNTL, 0x0c,
	R_12_RT_SIGNAL_CNTL, 0x01,
	R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL, 0x00,
	R_14_ANAL_ADC_COMPAT_CNTL, 0x00,
	R_15_VGATE_START_FID_CHG, 0x00,
	R_16_VGATE_STOP, 0x00,
	R_17_MISC_VGATE_CONF_AND_MSB, 0x00,

	0x00, 0x00
};

/* If a value differs from the Hauppauge driver values, then the comment starts with
  'was 0xXX' to denote the Hauppauge value. Otherwise the value is identical to what the
  Hauppauge driver sets. */

/* SAA7114 and SAA7115 initialization table */
static const unsigned char saa7115_init_auto_input[] = {
		/* Front-End Part */
	R_01_INC_DELAY, 0x48,			/* white peak control disabled */
	R_03_INPUT_CNTL_2, 0x20,		/* was 0x30. 0x20: long vertical blanking */
	R_04_INPUT_CNTL_3, 0x90,		/* analog gain set to 0 */
	R_05_INPUT_CNTL_4, 0x90,		/* analog gain set to 0 */
		/* Decoder Part */
	R_06_H_SYNC_START, 0xeb,		/* horiz sync begin = -21 */
	R_07_H_SYNC_STOP, 0xe0,			/* horiz sync stop = -17 */
	R_09_LUMA_CNTL, 0x53,			/* 0x53, was 0x56 for 60hz. luminance control */
	R_0A_LUMA_BRIGHT_CNTL, 0x80,		/* was 0x88. decoder brightness, 0x80 is itu standard */
	R_0B_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x44,		/* was 0x48. decoder contrast, 0x44 is itu standard */
	R_0C_CHROMA_SAT_CNTL, 0x40,		/* was 0x47. decoder saturation, 0x40 is itu standard */
	R_0D_CHROMA_HUE_CNTL, 0x00,
	R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, 0x00,		/* use automatic gain */
	R_10_CHROMA_CNTL_2, 0x06,		/* chroma: active adaptive combfilter */
	R_11_MODE_DELAY_CNTL, 0x00,
	R_12_RT_SIGNAL_CNTL, 0x9d,		/* RTS0 output control: VGATE */
	R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL, 0x80,		/* ITU656 standard mode, RTCO output enable RTCE */
	R_14_ANAL_ADC_COMPAT_CNTL, 0x00,
	R_18_RAW_DATA_GAIN_CNTL, 0x40,		/* gain 0x00 = nominal */
	R_19_RAW_DATA_OFF_CNTL, 0x80,
	R_1A_COLOR_KILL_LVL_CNTL, 0x77,		/* recommended value */
	R_1B_MISC_TVVCRDET, 0x42,		/* recommended value */
	R_1C_ENHAN_COMB_CTRL1, 0xa9,		/* recommended value */
	R_1D_ENHAN_COMB_CTRL2, 0x01,		/* recommended value */


	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x0,		/* No tasks enabled at init */

		/* Power Device Control */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,	/* reset device */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xf0,	/* set device programmed, all in operational mode */
	0x00, 0x00
};

/* Used to reset saa7113, saa7114 and saa7115 */
static const unsigned char saa7115_cfg_reset_scaler[] = {
	R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, 0x00,	/* disable I-port output */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,		/* reset scaler */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xf0,		/* activate scaler */
	R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, 0x01,	/* enable I-port output */
	0x00, 0x00
};

/* ============== SAA7715 VIDEO templates ============= */

static const unsigned char saa7115_cfg_60hz_video[] = {
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x00,			/* reset tasks */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,		/* reset scaler */

	R_15_VGATE_START_FID_CHG, 0x03,
	R_16_VGATE_STOP, 0x11,
	R_17_MISC_VGATE_CONF_AND_MSB, 0x9c,

	R_08_SYNC_CNTL, 0x68,			/* 0xBO: auto detection, 0x68 = NTSC */
	R_0E_CHROMA_CNTL_1, 0x07,		/* video autodetection is on */

	R_5A_V_OFF_FOR_SLICER, 0x06,		/* standard 60hz value for ITU656 line counting */

	/* Task A */
	R_90_A_TASK_HANDLING_CNTL, 0x80,
	R_91_A_X_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x48,
	R_92_A_X_PORT_INPUT_REFERENCE_SIGNAL, 0x40,
	R_93_A_I_PORT_OUTPUT_FORMATS_AND_CONF, 0x84,

	/* hoffset low (input), 0x0002 is minimum */
	R_94_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_START, 0x01,
	R_95_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* hsize low (input), 0x02d0 = 720 */
	R_96_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_97_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	R_98_A_VERT_INPUT_WINDOW_START, 0x05,
	R_99_A_VERT_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	R_9A_A_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0x0c,
	R_9B_A_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x00,

	R_9C_A_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0xa0,
	R_9D_A_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x05,

	R_9E_A_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0x0c,
	R_9F_A_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x00,

	/* Task B */
	R_C0_B_TASK_HANDLING_CNTL, 0x00,
	R_C1_B_X_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x08,
	R_C2_B_INPUT_REFERENCE_SIGNAL_DEFINITION, 0x00,
	R_C3_B_I_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x80,

	/* 0x0002 is minimum */
	R_C4_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_START, 0x02,
	R_C5_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* 0x02d0 = 720 */
	R_C6_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_C7_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	/* vwindow start 0x12 = 18 */
	R_C8_B_VERT_INPUT_WINDOW_START, 0x12,
	R_C9_B_VERT_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* vwindow length 0xf8 = 248 */
	R_CA_B_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH, VRES_60HZ>>1,
	R_CB_B_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, VRES_60HZ>>9,

	/* hwindow 0x02d0 = 720 */
	R_CC_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_CD_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	R_F0_LFCO_PER_LINE, 0xad,		/* Set PLL Register. 60hz 525 lines per frame, 27 MHz */
	R_F1_P_I_PARAM_SELECT, 0x05,		/* low bit with 0xF0 */
	R_F5_PULSGEN_LINE_LENGTH, 0xad,
	R_F6_PULSE_A_POS_LSB_AND_PULSEGEN_CONFIG, 0x01,

	0x00, 0x00
};

static const unsigned char saa7115_cfg_50hz_video[] = {
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x00,
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,	/* reset scaler */

	R_15_VGATE_START_FID_CHG, 0x37,		/* VGATE start */
	R_16_VGATE_STOP, 0x16,
	R_17_MISC_VGATE_CONF_AND_MSB, 0x99,

	R_08_SYNC_CNTL, 0x28,			/* 0x28 = PAL */
	R_0E_CHROMA_CNTL_1, 0x07,

	R_5A_V_OFF_FOR_SLICER, 0x03,		/* standard 50hz value */

	/* Task A */
	R_90_A_TASK_HANDLING_CNTL, 0x81,
	R_91_A_X_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x48,
	R_92_A_X_PORT_INPUT_REFERENCE_SIGNAL, 0x40,
	R_93_A_I_PORT_OUTPUT_FORMATS_AND_CONF, 0x84,

	/* This is weird: the datasheet says that you should use 2 as the minimum value, */
	/* but Hauppauge uses 0, and changing that to 2 causes indeed problems (for 50hz) */
	/* hoffset low (input), 0x0002 is minimum */
	R_94_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_START, 0x00,
	R_95_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* hsize low (input), 0x02d0 = 720 */
	R_96_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_97_A_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	R_98_A_VERT_INPUT_WINDOW_START, 0x03,
	R_99_A_VERT_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* vsize 0x12 = 18 */
	R_9A_A_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0x12,
	R_9B_A_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x00,

	/* hsize 0x05a0 = 1440 */
	R_9C_A_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0xa0,
	R_9D_A_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x05,	/* hsize hi (output) */
	R_9E_A_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0x12,		/* vsize low (output), 0x12 = 18 */
	R_9F_A_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x00,	/* vsize hi (output) */

	/* Task B */
	R_C0_B_TASK_HANDLING_CNTL, 0x00,
	R_C1_B_X_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x08,
	R_C2_B_INPUT_REFERENCE_SIGNAL_DEFINITION, 0x00,
	R_C3_B_I_PORT_FORMATS_AND_CONF, 0x80,

	/* This is weird: the datasheet says that you should use 2 as the minimum value, */
	/* but Hauppauge uses 0, and changing that to 2 causes indeed problems (for 50hz) */
	/* hoffset low (input), 0x0002 is minimum. See comment above. */
	R_C4_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_START, 0x00,
	R_C5_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* hsize 0x02d0 = 720 */
	R_C6_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_C7_B_HORIZ_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	/* voffset 0x16 = 22 */
	R_C8_B_VERT_INPUT_WINDOW_START, 0x16,
	R_C9_B_VERT_INPUT_WINDOW_START_MSB, 0x00,

	/* vsize 0x0120 = 288 */
	R_CA_B_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH, 0x20,
	R_CB_B_VERT_INPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x01,

	/* hsize 0x02d0 = 720 */
	R_CC_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH, 0xd0,
	R_CD_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB, 0x02,

	R_F0_LFCO_PER_LINE, 0xb0,		/* Set PLL Register. 50hz 625 lines per frame, 27 MHz */
	R_F1_P_I_PARAM_SELECT, 0x05,		/* low bit with 0xF0, (was 0x05) */
	R_F5_PULSGEN_LINE_LENGTH, 0xb0,
	R_F6_PULSE_A_POS_LSB_AND_PULSEGEN_CONFIG, 0x01,

	0x00, 0x00
};

/* ============== SAA7715 VIDEO templates (end) ======= */

static const unsigned char saa7115_cfg_vbi_on[] = {
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x00,			/* reset tasks */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,		/* reset scaler */
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x30,			/* Activate both tasks */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xf0,		/* activate scaler */
	R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, 0x01,	/* Enable I-port output */

	0x00, 0x00
};

static const unsigned char saa7115_cfg_vbi_off[] = {
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x00,			/* reset tasks */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,		/* reset scaler */
	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x20,			/* Activate only task "B" */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xf0,		/* activate scaler */
	R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, 0x01,	/* Enable I-port output */

	0x00, 0x00
};


static const unsigned char saa7115_init_misc[] = {
	R_81_V_SYNC_FLD_ID_SRC_SEL_AND_RETIMED_V_F, 0x01,
	R_83_X_PORT_I_O_ENA_AND_OUT_CLK, 0x01,
	R_84_I_PORT_SIGNAL_DEF, 0x20,
	R_85_I_PORT_SIGNAL_POLAR, 0x21,
	R_86_I_PORT_FIFO_FLAG_CNTL_AND_ARBIT, 0xc5,
	R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, 0x01,

	/* Task A */
	R_A0_A_HORIZ_PRESCALING, 0x01,
	R_A1_A_ACCUMULATION_LENGTH, 0x00,
	R_A2_A_PRESCALER_DC_GAIN_AND_FIR_PREFILTER, 0x00,

	/* Configure controls at nominal value*/
	R_A4_A_LUMA_BRIGHTNESS_CNTL, 0x80,
	R_A5_A_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x40,
	R_A6_A_CHROMA_SATURATION_CNTL, 0x40,

	/* note: 2 x zoom ensures that VBI lines have same length as video lines. */
	R_A8_A_HORIZ_LUMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_A9_A_HORIZ_LUMA_SCALING_INC_MSB, 0x02,

	R_AA_A_HORIZ_LUMA_PHASE_OFF, 0x00,

	/* must be horiz lum scaling / 2 */
	R_AC_A_HORIZ_CHROMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_AD_A_HORIZ_CHROMA_SCALING_INC_MSB, 0x01,

	/* must be offset luma / 2 */
	R_AE_A_HORIZ_CHROMA_PHASE_OFF, 0x00,

	R_B0_A_VERT_LUMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_B1_A_VERT_LUMA_SCALING_INC_MSB, 0x04,

	R_B2_A_VERT_CHROMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_B3_A_VERT_CHROMA_SCALING_INC_MSB, 0x04,

	R_B4_A_VERT_SCALING_MODE_CNTL, 0x01,

	R_B8_A_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_00, 0x00,
	R_B9_A_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_01, 0x00,
	R_BA_A_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_10, 0x00,
	R_BB_A_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_11, 0x00,

	R_BC_A_VERT_LUMA_PHASE_OFF_00, 0x00,
	R_BD_A_VERT_LUMA_PHASE_OFF_01, 0x00,
	R_BE_A_VERT_LUMA_PHASE_OFF_10, 0x00,
	R_BF_A_VERT_LUMA_PHASE_OFF_11, 0x00,

	/* Task B */
	R_D0_B_HORIZ_PRESCALING, 0x01,
	R_D1_B_ACCUMULATION_LENGTH, 0x00,
	R_D2_B_PRESCALER_DC_GAIN_AND_FIR_PREFILTER, 0x00,

	/* Configure controls at nominal value*/
	R_D4_B_LUMA_BRIGHTNESS_CNTL, 0x80,
	R_D5_B_LUMA_CONTRAST_CNTL, 0x40,
	R_D6_B_CHROMA_SATURATION_CNTL, 0x40,

	/* hor lum scaling 0x0400 = 1 */
	R_D8_B_HORIZ_LUMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_D9_B_HORIZ_LUMA_SCALING_INC_MSB, 0x04,

	R_DA_B_HORIZ_LUMA_PHASE_OFF, 0x00,

	/* must be hor lum scaling / 2 */
	R_DC_B_HORIZ_CHROMA_SCALING, 0x00,
	R_DD_B_HORIZ_CHROMA_SCALING_MSB, 0x02,

	/* must be offset luma / 2 */
	R_DE_B_HORIZ_PHASE_OFFSET_CRHOMA, 0x00,

	R_E0_B_VERT_LUMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_E1_B_VERT_LUMA_SCALING_INC_MSB, 0x04,

	R_E2_B_VERT_CHROMA_SCALING_INC, 0x00,
	R_E3_B_VERT_CHROMA_SCALING_INC_MSB, 0x04,

	R_E4_B_VERT_SCALING_MODE_CNTL, 0x01,

	R_E8_B_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_00, 0x00,
	R_E9_B_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_01, 0x00,
	R_EA_B_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_10, 0x00,
	R_EB_B_VERT_CHROMA_PHASE_OFF_11, 0x00,

	R_EC_B_VERT_LUMA_PHASE_OFF_00, 0x00,
	R_ED_B_VERT_LUMA_PHASE_OFF_01, 0x00,
	R_EE_B_VERT_LUMA_PHASE_OFF_10, 0x00,
	R_EF_B_VERT_LUMA_PHASE_OFF_11, 0x00,

	R_F2_NOMINAL_PLL2_DTO, 0x50,		/* crystal clock = 24.576 MHz, target = 27MHz */
	R_F3_PLL_INCREMENT, 0x46,
	R_F4_PLL2_STATUS, 0x00,
	R_F7_PULSE_A_POS_MSB, 0x4b,		/* not the recommended settings! */
	R_F8_PULSE_B_POS, 0x00,
	R_F9_PULSE_B_POS_MSB, 0x4b,
	R_FA_PULSE_C_POS, 0x00,
	R_FB_PULSE_C_POS_MSB, 0x4b,

	/* PLL2 lock detection settings: 71 lines 50% phase error */
	R_FF_S_PLL_MAX_PHASE_ERR_THRESH_NUM_LINES, 0x88,

	/* Turn off VBI */
	R_40_SLICER_CNTL_1, 0x20,       /* No framing code errors allowed. */
	R_41_LCR_BASE, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+1, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+2, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+3, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+4, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+5, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+6, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+7, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+8, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+9, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+10, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+11, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+12, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+13, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+14, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+15, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+16, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+17, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+18, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+19, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+20, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+21, 0xff,
	R_41_LCR_BASE+22, 0xff,
	R_58_PROGRAM_FRAMING_CODE, 0x40,
	R_59_H_OFF_FOR_SLICER, 0x47,
	R_5B_FLD_OFF_AND_MSB_FOR_H_AND_V_OFF, 0x83,
	R_5D_DID, 0xbd,
	R_5E_SDID, 0x35,

	R_02_INPUT_CNTL_1, 0xc4, /* input tuner -> input 4, amplifier active */

	R_80_GLOBAL_CNTL_1, 0x20,		/* enable task B */
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xd0,
	R_88_POWER_SAVE_ADC_PORT_CNTL, 0xf0,
	0x00, 0x00
};

static int saa711x_odd_parity(u8 c)
{
	c ^= (c >> 4);
	c ^= (c >> 2);
	c ^= (c >> 1);

	return c & 1;
}

static int saa711x_decode_vps(u8 *dst, u8 *p)
{
	static const u8 biphase_tbl[] = {
		0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0, 0xb4, 0x3c, 0x34, 0xb4,
		0xb0, 0x38, 0x30, 0xb0, 0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0,
		0xd2, 0x5a, 0x52, 0xd2, 0x96, 0x1e, 0x16, 0x96,
		0x92, 0x1a, 0x12, 0x92, 0xd2, 0x5a, 0x52, 0xd2,
		0xd0, 0x58, 0x50, 0xd0, 0x94, 0x1c, 0x14, 0x94,
		0x90, 0x18, 0x10, 0x90, 0xd0, 0x58, 0x50, 0xd0,
		0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0, 0xb4, 0x3c, 0x34, 0xb4,
		0xb0, 0x38, 0x30, 0xb0, 0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0,
		0xe1, 0x69, 0x61, 0xe1, 0xa5, 0x2d, 0x25, 0xa5,
		0xa1, 0x29, 0x21, 0xa1, 0xe1, 0x69, 0x61, 0xe1,
		0xc3, 0x4b, 0x43, 0xc3, 0x87, 0x0f, 0x07, 0x87,
		0x83, 0x0b, 0x03, 0x83, 0xc3, 0x4b, 0x43, 0xc3,
		0xc1, 0x49, 0x41, 0xc1, 0x85, 0x0d, 0x05, 0x85,
		0x81, 0x09, 0x01, 0x81, 0xc1, 0x49, 0x41, 0xc1,
		0xe1, 0x69, 0x61, 0xe1, 0xa5, 0x2d, 0x25, 0xa5,
		0xa1, 0x29, 0x21, 0xa1, 0xe1, 0x69, 0x61, 0xe1,
		0xe0, 0x68, 0x60, 0xe0, 0xa4, 0x2c, 0x24, 0xa4,
		0xa0, 0x28, 0x20, 0xa0, 0xe0, 0x68, 0x60, 0xe0,
		0xc2, 0x4a, 0x42, 0xc2, 0x86, 0x0e, 0x06, 0x86,
		0x82, 0x0a, 0x02, 0x82, 0xc2, 0x4a, 0x42, 0xc2,
		0xc0, 0x48, 0x40, 0xc0, 0x84, 0x0c, 0x04, 0x84,
		0x80, 0x08, 0x00, 0x80, 0xc0, 0x48, 0x40, 0xc0,
		0xe0, 0x68, 0x60, 0xe0, 0xa4, 0x2c, 0x24, 0xa4,
		0xa0, 0x28, 0x20, 0xa0, 0xe0, 0x68, 0x60, 0xe0,
		0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0, 0xb4, 0x3c, 0x34, 0xb4,
		0xb0, 0x38, 0x30, 0xb0, 0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0,
		0xd2, 0x5a, 0x52, 0xd2, 0x96, 0x1e, 0x16, 0x96,
		0x92, 0x1a, 0x12, 0x92, 0xd2, 0x5a, 0x52, 0xd2,
		0xd0, 0x58, 0x50, 0xd0, 0x94, 0x1c, 0x14, 0x94,
		0x90, 0x18, 0x10, 0x90, 0xd0, 0x58, 0x50, 0xd0,
		0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0, 0xb4, 0x3c, 0x34, 0xb4,
		0xb0, 0x38, 0x30, 0xb0, 0xf0, 0x78, 0x70, 0xf0,
	};
	int i;
	u8 c, err = 0;

	for (i = 0; i < 2 * 13; i += 2) {
		err |= biphase_tbl[p[i]] | biphase_tbl[p[i + 1]];
		c = (biphase_tbl[p[i + 1]] & 0xf) | ((biphase_tbl[p[i]] & 0xf) << 4);
		dst[i / 2] = c;
	}
	return err & 0xf0;
}

static int saa711x_decode_wss(u8 *p)
{
	static const int wss_bits[8] = {
		0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1
	};
	unsigned char parity;
	int wss = 0;
	int i;

	for (i = 0; i < 16; i++) {
		int b1 = wss_bits[p[i] & 7];
		int b2 = wss_bits[(p[i] >> 3) & 7];

		if (b1 == b2)
			return -1;
		wss |= b2 << i;
	}
	parity = wss & 15;
	parity ^= parity >> 2;
	parity ^= parity >> 1;

	if (!(parity & 1))
		return -1;

	return wss;
}

static int saa711x_s_clock_freq(struct v4l2_subdev *sd, u32 freq)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	u32 acpf;
	u32 acni;
	u32 hz;
	u64 f;
	u8 acc = 0; 	/* reg 0x3a, audio clock control */

	/* Checks for chips that don't have audio clock (saa7111, saa7113) */
	if (!saa711x_has_reg(state->ident, R_30_AUD_MAST_CLK_CYCLES_PER_FIELD))
		return 0;

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "set audio clock freq: %d\n", freq);

	/* sanity check */
	if (freq < 32000 || freq > 48000)
		return -EINVAL;

	/* hz is the refresh rate times 100 */
	hz = (state->std & V4L2_STD_525_60) ? 5994 : 5000;
	/* acpf = (256 * freq) / field_frequency == (256 * 100 * freq) / hz */
	acpf = (25600 * freq) / hz;
	/* acni = (256 * freq * 2^23) / crystal_frequency =
		 (freq * 2^(8+23)) / crystal_frequency =
		 (freq << 31) / crystal_frequency */
	f = freq;
	f = f << 31;
	do_div(f, state->crystal_freq);
	acni = f;
	if (state->ucgc) {
		acpf = acpf * state->cgcdiv / 16;
		acni = acni * state->cgcdiv / 16;
		acc = 0x80;
		if (state->cgcdiv == 3)
			acc |= 0x40;
	}
	if (state->apll)
		acc |= 0x08;

	if (state->double_asclk) {
		acpf <<= 1;
		acni <<= 1;
	}
	saa711x_write(sd, R_38_CLK_RATIO_AMXCLK_TO_ASCLK, 0x03);
	saa711x_write(sd, R_39_CLK_RATIO_ASCLK_TO_ALRCLK, 0x10 << state->double_asclk);
	saa711x_write(sd, R_3A_AUD_CLK_GEN_BASIC_SETUP, acc);

	saa711x_write(sd, R_30_AUD_MAST_CLK_CYCLES_PER_FIELD, acpf & 0xff);
	saa711x_write(sd, R_30_AUD_MAST_CLK_CYCLES_PER_FIELD+1,
							(acpf >> 8) & 0xff);
	saa711x_write(sd, R_30_AUD_MAST_CLK_CYCLES_PER_FIELD+2,
							(acpf >> 16) & 0x03);

	saa711x_write(sd, R_34_AUD_MAST_CLK_NOMINAL_INC, acni & 0xff);
	saa711x_write(sd, R_34_AUD_MAST_CLK_NOMINAL_INC+1, (acni >> 8) & 0xff);
	saa711x_write(sd, R_34_AUD_MAST_CLK_NOMINAL_INC+2, (acni >> 16) & 0x3f);
	state->audclk_freq = freq;
	return 0;
}

static int saa711x_g_volatile_ctrl(struct v4l2_ctrl *ctrl)
{
	struct v4l2_subdev *sd = to_sd(ctrl);
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	switch (ctrl->id) {
	case V4L2_CID_CHROMA_AGC:
		/* chroma gain cluster */
		if (state->agc->val)
			state->gain->val =
				saa711x_read(sd, R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL) & 0x7f;
		break;
	}
	return 0;
}

static int saa711x_s_ctrl(struct v4l2_ctrl *ctrl)
{
	struct v4l2_subdev *sd = to_sd(ctrl);
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	switch (ctrl->id) {
	case V4L2_CID_BRIGHTNESS:
		saa711x_write(sd, R_0A_LUMA_BRIGHT_CNTL, ctrl->val);
		break;

	case V4L2_CID_CONTRAST:
		saa711x_write(sd, R_0B_LUMA_CONTRAST_CNTL, ctrl->val);
		break;

	case V4L2_CID_SATURATION:
		saa711x_write(sd, R_0C_CHROMA_SAT_CNTL, ctrl->val);
		break;

	case V4L2_CID_HUE:
		saa711x_write(sd, R_0D_CHROMA_HUE_CNTL, ctrl->val);
		break;

	case V4L2_CID_CHROMA_AGC:
		/* chroma gain cluster */
		if (state->agc->val)
			saa711x_write(sd, R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, state->gain->val);
		else
			saa711x_write(sd, R_0F_CHROMA_GAIN_CNTL, state->gain->val | 0x80);
		break;

	default:
		return -EINVAL;
	}

	return 0;
}

static int saa711x_set_size(struct v4l2_subdev *sd, int width, int height)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int HPSC, HFSC;
	int VSCY;
	int res;
	int is_50hz = state->std & V4L2_STD_625_50;
	int Vsrc = is_50hz ? 576 : 480;

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "decoder set size to %ix%i\n", width, height);

	/* FIXME need better bounds checking here */
	if ((width < 1) || (width > 1440))
		return -EINVAL;
	if ((height < 1) || (height > Vsrc))
		return -EINVAL;

	if (!saa711x_has_reg(state->ident, R_D0_B_HORIZ_PRESCALING)) {
		/* Decoder only supports 720 columns and 480 or 576 lines */
		if (width != 720)
			return -EINVAL;
		if (height != Vsrc)
			return -EINVAL;
	}

	state->width = width;
	state->height = height;

	if (!saa711x_has_reg(state->ident, R_CC_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH))
		return 0;

	/* probably have a valid size, let's set it */
	/* Set output width/height */
	/* width */

	saa711x_write(sd, R_CC_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH,
					(u8) (width & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_CD_B_HORIZ_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB,
					(u8) ((width >> 8) & 0xff));

	/* Vertical Scaling uses height/2 */
	res = height / 2;

	/* On 60Hz, it is using a higher Vertical Output Size */
	if (!is_50hz)
		res += (VRES_60HZ - 480) >> 1;

		/* height */
	saa711x_write(sd, R_CE_B_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH,
					(u8) (res & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_CF_B_VERT_OUTPUT_WINDOW_LENGTH_MSB,
					(u8) ((res >> 8) & 0xff));

	/* Scaling settings */
	/* Hprescaler is floor(inres/outres) */
	HPSC = (int)(720 / width);
	/* 0 is not allowed (div. by zero) */
	HPSC = HPSC ? HPSC : 1;
	HFSC = (int)((1024 * 720) / (HPSC * width));
	/* FIXME hardcodes to "Task B"
	 * write H prescaler integer */
	saa711x_write(sd, R_D0_B_HORIZ_PRESCALING,
				(u8) (HPSC & 0x3f));

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "Hpsc: 0x%05x, Hfsc: 0x%05x\n", HPSC, HFSC);
	/* write H fine-scaling (luminance) */
	saa711x_write(sd, R_D8_B_HORIZ_LUMA_SCALING_INC,
				(u8) (HFSC & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_D9_B_HORIZ_LUMA_SCALING_INC_MSB,
				(u8) ((HFSC >> 8) & 0xff));
	/* write H fine-scaling (chrominance)
	 * must be lum/2, so i'll just bitshift :) */
	saa711x_write(sd, R_DC_B_HORIZ_CHROMA_SCALING,
				(u8) ((HFSC >> 1) & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_DD_B_HORIZ_CHROMA_SCALING_MSB,
				(u8) ((HFSC >> 9) & 0xff));

	VSCY = (int)((1024 * Vsrc) / height);
	v4l2_dbg(1, debug, sd, "Vsrc: %d, Vscy: 0x%05x\n", Vsrc, VSCY);

	/* Correct Contrast and Luminance */
	saa711x_write(sd, R_D5_B_LUMA_CONTRAST_CNTL,
					(u8) (64 * 1024 / VSCY));
	saa711x_write(sd, R_D6_B_CHROMA_SATURATION_CNTL,
					(u8) (64 * 1024 / VSCY));

		/* write V fine-scaling (luminance) */
	saa711x_write(sd, R_E0_B_VERT_LUMA_SCALING_INC,
					(u8) (VSCY & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_E1_B_VERT_LUMA_SCALING_INC_MSB,
					(u8) ((VSCY >> 8) & 0xff));
		/* write V fine-scaling (chrominance) */
	saa711x_write(sd, R_E2_B_VERT_CHROMA_SCALING_INC,
					(u8) (VSCY & 0xff));
	saa711x_write(sd, R_E3_B_VERT_CHROMA_SCALING_INC_MSB,
					(u8) ((VSCY >> 8) & 0xff));

	saa711x_writeregs(sd, saa7115_cfg_reset_scaler);

	/* Activates task "B" */
	saa711x_write(sd, R_80_GLOBAL_CNTL_1,
				saa711x_read(sd, R_80_GLOBAL_CNTL_1) | 0x20);

	return 0;
}

static void saa711x_set_v4lstd(struct v4l2_subdev *sd, v4l2_std_id std)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	/* Prevent unnecessary standard changes. During a standard
	  change the I-Port is temporarily disabled. Any devices
	  reading from that port can get confused.
	  Note that s_std is also used to switch from
	  radio to TV mode, so if a s_std is broadcast to
	  all I2C devices then you do not want to have an unwanted
	  side-effect here. */
	if (std == state->std)
		return;

	state->std = std;

	// This works for NTSC-M, SECAM-L and the 50Hz PAL variants.
	if (std & V4L2_STD_525_60) {
		v4l2_dbg(1, debug, sd, "decoder set standard 60 Hz\n");
		if (state->ident == GM7113C) {
			u8 reg = saa711x_read(sd, R_08_SYNC_CNTL);
			reg &= ~(SAA7113_R_08_FSEL | SAA7113_R_08_AUFD);
			reg |= SAA7113_R_08_FSEL;
			saa711x_write(sd, R_08_SYNC_CNTL, reg);
		} else {
			saa711x_writeregs(sd, saa7115_cfg_60hz_video);
		}
		saa711x_set_size(sd, 720, 480);
	} else {
		v4l2_dbg(1, debug, sd, "decoder set standard 50 Hz\n");
		if (state->ident == GM7113C) {
			u8 reg = saa711x_read(sd, R_08_SYNC_CNTL);
			reg &= ~(SAA7113_R_08_FSEL | SAA7113_R_08_AUFD);
			saa711x_write(sd, R_08_SYNC_CNTL, reg);
		} else {
			saa711x_writeregs(sd, saa7115_cfg_50hz_video);
		}
		saa711x_set_size(sd, 720, 576);
	}

	/* Register 0E - Bits D6-D4 on NO-AUTO mode
		(SAA7111 and SAA7113 doesn't have auto mode)
	  50 Hz / 625 lines      60 Hz / 525 lines
	000 PAL BGDHI (4.43Mhz)     NTSC M (3.58MHz)
	001 NTSC 4.43 (50 Hz)      PAL 4.43 (60 Hz)
	010 Combination-PAL N (3.58MHz) NTSC 4.43 (60 Hz)
	011 NTSC N (3.58MHz)      PAL M (3.58MHz)
	100 reserved          NTSC-Japan (3.58MHz)
	*/
	if (state->ident <= SAA7113 ||
	  state->ident == GM7113C) {
		u8 reg = saa711x_read(sd, R_0E_CHROMA_CNTL_1) & 0x8f;

		if (std == V4L2_STD_PAL_M) {
			reg |= 0x30;
		} else if (std == V4L2_STD_PAL_Nc) {
			reg |= 0x20;
		} else if (std == V4L2_STD_PAL_60) {
			reg |= 0x10;
		} else if (std == V4L2_STD_NTSC_M_JP) {
			reg |= 0x40;
		} else if (std & V4L2_STD_SECAM) {
			reg |= 0x50;
		}
		saa711x_write(sd, R_0E_CHROMA_CNTL_1, reg);
	} else {
		/* restart task B if needed */
		int taskb = saa711x_read(sd, R_80_GLOBAL_CNTL_1) & 0x10;

		if (taskb && state->ident == SAA7114)
			saa711x_writeregs(sd, saa7115_cfg_vbi_on);

		/* switch audio mode too! */
		saa711x_s_clock_freq(sd, state->audclk_freq);
	}
}

/* setup the sliced VBI lcr registers according to the sliced VBI format */
static void saa711x_set_lcr(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_sliced_vbi_format *fmt)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int is_50hz = (state->std & V4L2_STD_625_50);
	u8 lcr[24];
	int i, x;

#if 1
	/* saa7113/7114/7118 VBI support are experimental */
	if (!saa711x_has_reg(state->ident, R_41_LCR_BASE))
		return;

#else
	/* SAA7113 and SAA7118 also should support VBI - Need testing */
	if (state->ident != SAA7115)
		return;
#endif

	for (i = 0; i <= 23; i++)
		lcr[i] = 0xff;

	if (fmt == NULL) {
		/* raw VBI */
		if (is_50hz)
			for (i = 6; i <= 23; i++)
				lcr[i] = 0xdd;
		else
			for (i = 10; i <= 21; i++)
				lcr[i] = 0xdd;
	} else {
		/* sliced VBI */
		/* first clear lines that cannot be captured */
		if (is_50hz) {
			for (i = 0; i <= 5; i++)
				fmt->service_lines[0][i] =
					fmt->service_lines[1][i] = 0;
		}
		else {
			for (i = 0; i <= 9; i++)
				fmt->service_lines[0][i] =
					fmt->service_lines[1][i] = 0;
			for (i = 22; i <= 23; i++)
				fmt->service_lines[0][i] =
					fmt->service_lines[1][i] = 0;
		}

		/* Now set the lcr values according to the specified service */
		for (i = 6; i <= 23; i++) {
			lcr[i] = 0;
			for (x = 0; x <= 1; x++) {
				switch (fmt->service_lines[1-x][i]) {
					case 0:
						lcr[i] |= 0xf << (4 * x);
						break;
					case V4L2_SLICED_TELETEXT_B:
						lcr[i] |= 1 << (4 * x);
						break;
					case V4L2_SLICED_CAPTION_525:
						lcr[i] |= 4 << (4 * x);
						break;
					case V4L2_SLICED_WSS_625:
						lcr[i] |= 5 << (4 * x);
						break;
					case V4L2_SLICED_VPS:
						lcr[i] |= 7 << (4 * x);
						break;
				}
			}
		}
	}

	/* write the lcr registers */
	for (i = 2; i <= 23; i++) {
		saa711x_write(sd, i - 2 + R_41_LCR_BASE, lcr[i]);
	}

	/* enable/disable raw VBI capturing */
	saa711x_writeregs(sd, fmt == NULL ?
				saa7115_cfg_vbi_on :
				saa7115_cfg_vbi_off);
}

static int saa711x_g_sliced_fmt(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_sliced_vbi_format *sliced)
{
	static u16 lcr2vbi[] = {
		0, V4L2_SLICED_TELETEXT_B, 0,	/* 1 */
		0, V4L2_SLICED_CAPTION_525,	/* 4 */
		V4L2_SLICED_WSS_625, 0,		/* 5 */
		V4L2_SLICED_VPS, 0, 0, 0, 0,	/* 7 */
		0, 0, 0, 0
	};
	int i;

	memset(sliced->service_lines, 0, sizeof(sliced->service_lines));
	sliced->service_set = 0;
	/* done if using raw VBI */
	if (saa711x_read(sd, R_80_GLOBAL_CNTL_1) & 0x10)
		return 0;
	for (i = 2; i <= 23; i++) {
		u8 v = saa711x_read(sd, i - 2 + R_41_LCR_BASE);

		sliced->service_lines[0][i] = lcr2vbi[v >> 4];
		sliced->service_lines[1][i] = lcr2vbi[v & 0xf];
		sliced->service_set |=
			sliced->service_lines[0][i] | sliced->service_lines[1][i];
	}
	return 0;
}

static int saa711x_s_raw_fmt(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_vbi_format *fmt)
{
	saa711x_set_lcr(sd, NULL);
	return 0;
}

static int saa711x_s_sliced_fmt(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_sliced_vbi_format *fmt)
{
	saa711x_set_lcr(sd, fmt);
	return 0;
}

static int saa711x_set_fmt(struct v4l2_subdev *sd,
		struct v4l2_subdev_pad_config *cfg,
		struct v4l2_subdev_format *format)
{
	struct v4l2_mbus_framefmt *fmt = &format->format;

	if (format->pad || fmt->code != MEDIA_BUS_FMT_FIXED)
		return -EINVAL;
	fmt->field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
	fmt->colorspace = V4L2_COLORSPACE_SMPTE170M;
	if (format->which == V4L2_SUBDEV_FORMAT_TRY)
		return 0;
	return saa711x_set_size(sd, fmt->width, fmt->height);
}

/* Decode the sliced VBI data stream as created by the saa7115.
  The format is described in the saa7115 datasheet in Tables 25 and 26
  and in Figure 33.
  The current implementation uses SAV/EAV codes and not the ancillary data
  headers. The vbi->p pointer points to the R_5E_SDID byte right after the SAV
  code. */
static int saa711x_decode_vbi_line(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_decode_vbi_line *vbi)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	static const char vbi_no_data_pattern[] = {
		0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0
	};
	u8 *p = vbi->p;
	u32 wss;
	int id1, id2;  /* the ID1 and ID2 bytes from the internal header */

	vbi->type = 0; /* mark result as a failure */
	id1 = p[2];
	id2 = p[3];
	/* Note: the field bit is inverted for 60 Hz video */
	if (state->std & V4L2_STD_525_60)
		id1 ^= 0x40;

	/* Skip internal header, p now points to the start of the payload */
	p += 4;
	vbi->p = p;

	/* calculate field and line number of the VBI packet (1-23) */
	vbi->is_second_field = ((id1 & 0x40) != 0);
	vbi->line = (id1 & 0x3f) << 3;
	vbi->line |= (id2 & 0x70) >> 4;

	/* Obtain data type */
	id2 &= 0xf;

	/* If the VBI slicer does not detect any signal it will fill up
	  the payload buffer with 0xa0 bytes. */
	if (!memcmp(p, vbi_no_data_pattern, sizeof(vbi_no_data_pattern)))
		return 0;

	/* decode payloads */
	switch (id2) {
	case 1:
		vbi->type = V4L2_SLICED_TELETEXT_B;
		break;
	case 4:
		if (!saa711x_odd_parity(p[0]) || !saa711x_odd_parity(p[1]))
			return 0;
		vbi->type = V4L2_SLICED_CAPTION_525;
		break;
	case 5:
		wss = saa711x_decode_wss(p);
		if (wss == -1)
			return 0;
		p[0] = wss & 0xff;
		p[1] = wss >> 8;
		vbi->type = V4L2_SLICED_WSS_625;
		break;
	case 7:
		if (saa711x_decode_vps(p, p) != 0)
			return 0;
		vbi->type = V4L2_SLICED_VPS;
		break;
	default:
		break;
	}
	return 0;
}

/* ============ SAA7115 AUDIO settings (end) ============= */

static int saa711x_g_tuner(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_tuner *vt)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int status;

	if (state->radio)
		return 0;
	status = saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC);

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "status: 0x%02x\n", status);
	vt->signal = ((status & (1 << 6)) == 0) ? 0xffff : 0x0;
	return 0;
}

static int saa711x_s_std(struct v4l2_subdev *sd, v4l2_std_id std)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	state->radio = 0;
	saa711x_set_v4lstd(sd, std);
	return 0;
}

static int saa711x_s_radio(struct v4l2_subdev *sd)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	state->radio = 1;
	return 0;
}

static int saa711x_s_routing(struct v4l2_subdev *sd,
			   u32 input, u32 output, u32 config)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	u8 mask = (state->ident <= SAA7111A) ? 0xf8 : 0xf0;

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "decoder set input %d output %d\n",
		input, output);

	/* saa7111/3 does not have these inputs */
	if ((state->ident <= SAA7113 ||
	   state->ident == GM7113C) &&
	  (input == SAA7115_COMPOSITE4 ||
	   input == SAA7115_COMPOSITE5)) {
		return -EINVAL;
	}
	if (input > SAA7115_SVIDEO3)
		return -EINVAL;
	if (state->input == input && state->output == output)
		return 0;
	v4l2_dbg(1, debug, sd, "now setting %s input %s output\n",
		(input >= SAA7115_SVIDEO0) ? "S-Video" : "Composite",
		(output == SAA7115_IPORT_ON) ? "iport on" : "iport off");
	state->input = input;

	/* saa7111 has slightly different input numbering */
	if (state->ident <= SAA7111A) {
		if (input >= SAA7115_COMPOSITE4)
			input -= 2;
		/* saa7111 specific */
		saa711x_write(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2,
				(saa711x_read(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2) & 0x3f) |
				((output & 0xc0) ^ 0x40));
		saa711x_write(sd, R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL,
				(saa711x_read(sd, R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL) & 0xf0) |
				((output & 2) ? 0x0a : 0));
	}

	/* select mode */
	saa711x_write(sd, R_02_INPUT_CNTL_1,
		   (saa711x_read(sd, R_02_INPUT_CNTL_1) & mask) |
		    input);

	/* bypass chrominance trap for S-Video modes */
	saa711x_write(sd, R_09_LUMA_CNTL,
			(saa711x_read(sd, R_09_LUMA_CNTL) & 0x7f) |
			(state->input >= SAA7115_SVIDEO0 ? 0x80 : 0x0));

	state->output = output;
	if (state->ident == SAA7114 ||
			state->ident == SAA7115) {
		saa711x_write(sd, R_83_X_PORT_I_O_ENA_AND_OUT_CLK,
				(saa711x_read(sd, R_83_X_PORT_I_O_ENA_AND_OUT_CLK) & 0xfe) |
				(state->output & 0x01));
	}
	if (state->ident > SAA7111A) {
		if (config & SAA7115_IDQ_IS_DEFAULT)
			saa711x_write(sd, R_85_I_PORT_SIGNAL_POLAR, 0x20);
		else
			saa711x_write(sd, R_85_I_PORT_SIGNAL_POLAR, 0x21);
	}
	return 0;
}

static int saa711x_s_gpio(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	if (state->ident > SAA7111A)
		return -EINVAL;
	saa711x_write(sd, 0x11, (saa711x_read(sd, 0x11) & 0x7f) |
		(val ? 0x80 : 0));
	return 0;
}

static int saa711x_s_stream(struct v4l2_subdev *sd, int enable)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "%s output\n",
			enable ? "enable" : "disable");

	if (state->enable == enable)
		return 0;
	state->enable = enable;
	if (!saa711x_has_reg(state->ident, R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED))
		return 0;
	saa711x_write(sd, R_87_I_PORT_I_O_ENA_OUT_CLK_AND_GATED, state->enable);
	return 0;
}

static int saa711x_s_crystal_freq(struct v4l2_subdev *sd, u32 freq, u32 flags)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);

	if (freq != SAA7115_FREQ_32_11_MHZ && freq != SAA7115_FREQ_24_576_MHZ)
		return -EINVAL;
	state->crystal_freq = freq;
	state->double_asclk = flags & SAA7115_FREQ_FL_DOUBLE_ASCLK;
	state->cgcdiv = (flags & SAA7115_FREQ_FL_CGCDIV) ? 3 : 4;
	state->ucgc = flags & SAA7115_FREQ_FL_UCGC;
	state->apll = flags & SAA7115_FREQ_FL_APLL;
	saa711x_s_clock_freq(sd, state->audclk_freq);
	return 0;
}

static int saa711x_reset(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
{
	v4l2_dbg(1, debug, sd, "decoder RESET\n");
	saa711x_writeregs(sd, saa7115_cfg_reset_scaler);
	return 0;
}

static int saa711x_g_vbi_data(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_sliced_vbi_data *data)
{
	/* Note: the internal field ID is inverted for NTSC,
	  so data->field 0 maps to the saa7115 even field,
	  whereas for PAL it maps to the saa7115 odd field. */
	switch (data->id) {
	case V4L2_SLICED_WSS_625:
		if (saa711x_read(sd, 0x6b) & 0xc0)
			return -EIO;
		data->data[0] = saa711x_read(sd, 0x6c);
		data->data[1] = saa711x_read(sd, 0x6d);
		return 0;
	case V4L2_SLICED_CAPTION_525:
		if (data->field == 0) {
			/* CC */
			if (saa711x_read(sd, 0x66) & 0x30)
				return -EIO;
			data->data[0] = saa711x_read(sd, 0x69);
			data->data[1] = saa711x_read(sd, 0x6a);
			return 0;
		}
		/* XDS */
		if (saa711x_read(sd, 0x66) & 0xc0)
			return -EIO;
		data->data[0] = saa711x_read(sd, 0x67);
		data->data[1] = saa711x_read(sd, 0x68);
		return 0;
	default:
		return -EINVAL;
	}
}

static int saa711x_querystd(struct v4l2_subdev *sd, v4l2_std_id *std)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int reg1f, reg1e;

	/*
	 * The V4L2 core already initializes std with all supported
	 * Standards. All driver needs to do is to mask it, to remove
	 * standards that don't apply from the mask
	 */

	reg1f = saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC);

	if (state->ident == SAA7115) {
		reg1e = saa711x_read(sd, R_1E_STATUS_BYTE_1_VD_DEC);

		v4l2_dbg(1, debug, sd, "Status byte 1 (0x1e)=0x%02x\n", reg1e);

		switch (reg1e & 0x03) {
		case 1:
			*std &= V4L2_STD_NTSC;
			break;
		case 2:
			/*
			 * V4L2_STD_PAL just cover the european PAL standards.
			 * This is wrong, as the device could also be using an
			 * other PAL standard.
			 */
			*std &= V4L2_STD_PAL  | V4L2_STD_PAL_N | V4L2_STD_PAL_Nc |
				V4L2_STD_PAL_M | V4L2_STD_PAL_60;
			break;
		case 3:
			*std &= V4L2_STD_SECAM;
			break;
		default:
			*std = V4L2_STD_UNKNOWN;
			/* Can't detect anything */
			break;
		}
	}

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "Status byte 2 (0x1f)=0x%02x\n", reg1f);

	/* horizontal/vertical not locked */
	if (reg1f & 0x40) {
		*std = V4L2_STD_UNKNOWN;
		goto ret;
	}

	if (reg1f & 0x20)
		*std &= V4L2_STD_525_60;
	else
		*std &= V4L2_STD_625_50;

ret:
	v4l2_dbg(1, debug, sd, "detected std mask = %08Lx\n", *std);

	return 0;
}

static int saa711x_g_input_status(struct v4l2_subdev *sd, u32 *status)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int reg1e = 0x80;
	int reg1f;

	*status = V4L2_IN_ST_NO_SIGNAL;
	if (state->ident == SAA7115)
		reg1e = saa711x_read(sd, R_1E_STATUS_BYTE_1_VD_DEC);
	reg1f = saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC);
	if ((reg1f & 0xc1) == 0x81 && (reg1e & 0xc0) == 0x80)
		*status = 0;
	return 0;
}

#ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
static int saa711x_g_register(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_dbg_register *reg)
{
	reg->val = saa711x_read(sd, reg->reg & 0xff);
	reg->size = 1;
	return 0;
}

static int saa711x_s_register(struct v4l2_subdev *sd, const struct v4l2_dbg_register *reg)
{
	saa711x_write(sd, reg->reg & 0xff, reg->val & 0xff);
	return 0;
}
#endif

static int saa711x_log_status(struct v4l2_subdev *sd)
{
	struct saa711x_state *state = to_state(sd);
	int reg1e, reg1f;
	int signalOk;
	int vcr;

	v4l2_info(sd, "Audio frequency: %d Hz\n", state->audclk_freq);
	if (state->ident != SAA7115) {
		/* status for the saa7114 */
		reg1f = saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC);
		signalOk = (reg1f & 0xc1) == 0x81;
		v4l2_info(sd, "Video signal:  %s\n", signalOk ? "ok" : "bad");
		v4l2_info(sd, "Frequency:    %s\n", (reg1f & 0x20) ? "60 Hz" : "50 Hz");
		return 0;
	}

	/* status for the saa7115 */
	reg1e = saa711x_read(sd, R_1E_STATUS_BYTE_1_VD_DEC);
	reg1f = saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC);

	signalOk = (reg1f & 0xc1) == 0x81 && (reg1e & 0xc0) == 0x80;
	vcr = !(reg1f & 0x10);

	if (state->input >= 6)
		v4l2_info(sd, "Input:      S-Video %d\n", state->input - 6);
	else
		v4l2_info(sd, "Input:      Composite %d\n", state->input);
	v4l2_info(sd, "Video signal:  %s\n", signalOk ? (vcr ? "VCR" : "broadcast/DVD") : "bad");
	v4l2_info(sd, "Frequency:    %s\n", (reg1f & 0x20) ? "60 Hz" : "50 Hz");

	switch (reg1e & 0x03) {
	case 1:
		v4l2_info(sd, "Detected format: NTSC\n");
		break;
	case 2:
		v4l2_info(sd, "Detected format: PAL\n");
		break;
	case 3:
		v4l2_info(sd, "Detected format: SECAM\n");
		break;
	default:
		v4l2_info(sd, "Detected format: BW/No color\n");
		break;
	}
	v4l2_info(sd, "Width, Height:  %d, %d\n", state->width, state->height);
	v4l2_ctrl_handler_log_status(&state->hdl, sd->name);
	return 0;
}

/* ----------------------------------------------------------------------- */

static const struct v4l2_ctrl_ops saa711x_ctrl_ops = {
	.s_ctrl = saa711x_s_ctrl,
	.g_volatile_ctrl = saa711x_g_volatile_ctrl,
};

static const struct v4l2_subdev_core_ops saa711x_core_ops = {
	.log_status = saa711x_log_status,
	.reset = saa711x_reset,
	.s_gpio = saa711x_s_gpio,
#ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
	.g_register = saa711x_g_register,
	.s_register = saa711x_s_register,
#endif
};

static const struct v4l2_subdev_tuner_ops saa711x_tuner_ops = {
	.s_radio = saa711x_s_radio,
	.g_tuner = saa711x_g_tuner,
};

static const struct v4l2_subdev_audio_ops saa711x_audio_ops = {
	.s_clock_freq = saa711x_s_clock_freq,
};

static const struct v4l2_subdev_video_ops saa711x_video_ops = {
	.s_std = saa711x_s_std,
	.s_routing = saa711x_s_routing,
	.s_crystal_freq = saa711x_s_crystal_freq,
	.s_stream = saa711x_s_stream,
	.querystd = saa711x_querystd,
	.g_input_status = saa711x_g_input_status,
};

static const struct v4l2_subdev_vbi_ops saa711x_vbi_ops = {
	.g_vbi_data = saa711x_g_vbi_data,
	.decode_vbi_line = saa711x_decode_vbi_line,
	.g_sliced_fmt = saa711x_g_sliced_fmt,
	.s_sliced_fmt = saa711x_s_sliced_fmt,
	.s_raw_fmt = saa711x_s_raw_fmt,
};

static const struct v4l2_subdev_pad_ops saa711x_pad_ops = {
	.set_fmt = saa711x_set_fmt,
};

static const struct v4l2_subdev_ops saa711x_ops = {
	.core = &saa711x_core_ops,
	.tuner = &saa711x_tuner_ops,
	.audio = &saa711x_audio_ops,
	.video = &saa711x_video_ops,
	.vbi = &saa711x_vbi_ops,
	.pad = &saa711x_pad_ops,
};

#define CHIP_VER_SIZE	16

/* ----------------------------------------------------------------------- */

static void saa711x_write_platform_data(struct saa711x_state *state,
					struct saa7115_platform_data *data)
{
	struct v4l2_subdev *sd = &state->sd;
	u8 work;

	if (state->ident != GM7113C &&
	  state->ident != SAA7113)
		return;

	if (data->saa7113_r08_htc) {
		work = saa711x_read(sd, R_08_SYNC_CNTL);
		work &= ~SAA7113_R_08_HTC_MASK;
		work |= ((*data->saa7113_r08_htc) << SAA7113_R_08_HTC_OFFSET);
		saa711x_write(sd, R_08_SYNC_CNTL, work);
	}

	if (data->saa7113_r10_vrln) {
		work = saa711x_read(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2);
		work &= ~SAA7113_R_10_VRLN_MASK;
		if (*data->saa7113_r10_vrln)
			work |= (1 << SAA7113_R_10_VRLN_OFFSET);
		saa711x_write(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2, work);
	}

	if (data->saa7113_r10_ofts) {
		work = saa711x_read(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2);
		work &= ~SAA7113_R_10_OFTS_MASK;
		work |= (*data->saa7113_r10_ofts << SAA7113_R_10_OFTS_OFFSET);
		saa711x_write(sd, R_10_CHROMA_CNTL_2, work);
	}

	if (data->saa7113_r12_rts0) {
		work = saa711x_read(sd, R_12_RT_SIGNAL_CNTL);
		work &= ~SAA7113_R_12_RTS0_MASK;
		work |= (*data->saa7113_r12_rts0 << SAA7113_R_12_RTS0_OFFSET);

		/* According to the datasheet,
		 * SAA7113_RTS_DOT_IN should only be used on RTS1 */
		WARN_ON(*data->saa7113_r12_rts0 == SAA7113_RTS_DOT_IN);
		saa711x_write(sd, R_12_RT_SIGNAL_CNTL, work);
	}

	if (data->saa7113_r12_rts1) {
		work = saa711x_read(sd, R_12_RT_SIGNAL_CNTL);
		work &= ~SAA7113_R_12_RTS1_MASK;
		work |= (*data->saa7113_r12_rts1 << SAA7113_R_12_RTS1_OFFSET);
		saa711x_write(sd, R_12_RT_SIGNAL_CNTL, work);
	}

	if (data->saa7113_r13_adlsb) {
		work = saa711x_read(sd, R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL);
		work &= ~SAA7113_R_13_ADLSB_MASK;
		if (*data->saa7113_r13_adlsb)
			work |= (1 << SAA7113_R_13_ADLSB_OFFSET);
		saa711x_write(sd, R_13_RT_X_PORT_OUT_CNTL, work);
	}
}

/**
 * saa711x_detect_chip - Detects the saa711x (or clone) variant
 * @client:		I2C client structure.
 * @id:			I2C device ID structure.
 * @name:		Name of the device to be filled.
 *
 * Detects the Philips/NXP saa711x chip, or some clone of it.
 * if 'id' is NULL or id->driver_data is equal to 1, it auto-probes
 * the analog demod.
 * If the tuner is not found, it returns -ENODEV.
 * If auto-detection is disabled and the tuner doesn't match what it was
 *	required, it returns -EINVAL and fills 'name'.
 * If the chip is found, it returns the chip ID and fills 'name'.
 */
static int saa711x_detect_chip(struct i2c_client *client,
			    const struct i2c_device_id *id,
			    char *name)
{
	char chip_ver[CHIP_VER_SIZE];
	char chip_id;
	int i;
	int autodetect;

	autodetect = !id || id->driver_data == 1;

	/* Read the chip version register */
	for (i = 0; i < CHIP_VER_SIZE; i++) {
		i2c_smbus_write_byte_data(client, 0, i);
		chip_ver[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client, 0);
		name[i] = (chip_ver[i] & 0x0f) + '0';
		if (name[i] > '9')
			name[i] += 'a' - '9' - 1;
	}
	name[i] = '\0';

	/* Check if it is a Philips/NXP chip */
	if (!memcmp(name + 1, "f711", 4)) {
		chip_id = name[5];
		snprintf(name, CHIP_VER_SIZE, "saa711%c", chip_id);

		if (!autodetect && strcmp(name, id->name))
			return -EINVAL;

		switch (chip_id) {
		case '1':
			if (chip_ver[0] & 0xf0) {
				snprintf(name, CHIP_VER_SIZE, "saa711%ca", chip_id);
				v4l_info(client, "saa7111a variant found\n");
				return SAA7111A;
			}
			return SAA7111;
		case '3':
			return SAA7113;
		case '4':
			return SAA7114;
		case '5':
			return SAA7115;
		case '8':
			return SAA7118;
		default:
			v4l2_info(client,
				 "WARNING: Philips/NXP chip unknown - Falling back to saa7111\n");
			return SAA7111;
		}
	}

	/* Check if it is a gm7113c */
	if (!memcmp(name, "0000", 4)) {
		chip_id = 0;
		for (i = 0; i < 4; i++) {
			chip_id = chip_id << 1;
			chip_id |= (chip_ver[i] & 0x80) ? 1 : 0;
		}

		/*
		 * Note: From the datasheet, only versions 1 and 2
		 * exists. However, tests on a device labeled as:
		 * "GM7113C 1145" returned "10" on all 16 chip
		 * version (reg 0x00) reads. So, we need to also
		 * accept at least verion 0. For now, let's just
		 * assume that a device that returns "0000" for
		 * the lower nibble is a gm7113c.
		 */

		strlcpy(name, "gm7113c", CHIP_VER_SIZE);

		if (!autodetect && strcmp(name, id->name))
			return -EINVAL;

		v4l_dbg(1, debug, client,
			"It seems to be a %s chip (%*ph) @ 0x%x.\n",
			name, 16, chip_ver, client->addr << 1);

		return GM7113C;
	}

	/* Check if it is a CJC7113 */
	if (!memcmp(name, "1111111111111111", CHIP_VER_SIZE)) {
		strlcpy(name, "cjc7113", CHIP_VER_SIZE);

		if (!autodetect && strcmp(name, id->name))
			return -EINVAL;

		v4l_dbg(1, debug, client,
			"It seems to be a %s chip (%*ph) @ 0x%x.\n",
			name, 16, chip_ver, client->addr << 1);

		/* CJC7113 seems to be SAA7113-compatible */
		return SAA7113;
	}

	/* Chip was not discovered. Return its ID and don't bind */
	v4l_dbg(1, debug, client, "chip %*ph @ 0x%x is unknown.\n",
		16, chip_ver, client->addr << 1);
	return -ENODEV;
}

static int saa711x_probe(struct i2c_client *client,
			 const struct i2c_device_id *id)
{
	struct saa711x_state *state;
	struct v4l2_subdev *sd;
	struct v4l2_ctrl_handler *hdl;
	struct saa7115_platform_data *pdata;
	int ident;
	char name[CHIP_VER_SIZE + 1];
#if defined(CONFIG_MEDIA_CONTROLLER)
	int ret;
#endif

	/* Check if the adapter supports the needed features */
	if (!i2c_check_functionality(client->adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
		return -EIO;

	ident = saa711x_detect_chip(client, id, name);
	if (ident == -EINVAL) {
		/* Chip exists, but doesn't match */
		v4l_warn(client, "found %s while %s was expected\n",
			 name, id->name);
		return -ENODEV;
	}
	if (ident < 0)
		return ident;

	strlcpy(client->name, name, sizeof(client->name));

	state = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(*state), GFP_KERNEL);
	if (state == NULL)
		return -ENOMEM;
	sd = &state->sd;
	v4l2_i2c_subdev_init(sd, client, &saa711x_ops);

#if defined(CONFIG_MEDIA_CONTROLLER)
	state->pads[DEMOD_PAD_IF_INPUT].flags = MEDIA_PAD_FL_SINK;
	state->pads[DEMOD_PAD_VID_OUT].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;
	state->pads[DEMOD_PAD_VBI_OUT].flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE;

	sd->entity.function = MEDIA_ENT_F_ATV_DECODER;

	ret = media_entity_pads_init(&sd->entity, DEMOD_NUM_PADS, state->pads);
	if (ret < 0)
		return ret;
#endif

	v4l_info(client, "%s found @ 0x%x (%s)\n", name,
		 client->addr << 1, client->adapter->name);
	hdl = &state->hdl;
	v4l2_ctrl_handler_init(hdl, 6);
	/* add in ascending ID order */
	v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_BRIGHTNESS, 0, 255, 1, 128);
	v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_CONTRAST, 0, 127, 1, 64);
	v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_SATURATION, 0, 127, 1, 64);
	v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_HUE, -128, 127, 1, 0);
	state->agc = v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_CHROMA_AGC, 0, 1, 1, 1);
	state->gain = v4l2_ctrl_new_std(hdl, &saa711x_ctrl_ops,
			V4L2_CID_CHROMA_GAIN, 0, 127, 1, 40);
	sd->ctrl_handler = hdl;
	if (hdl->error) {
		int err = hdl->error;

		v4l2_ctrl_handler_free(hdl);
		return err;
	}
	v4l2_ctrl_auto_cluster(2, &state->agc, 0, true);

	state->input = -1;
	state->output = SAA7115_IPORT_ON;
	state->enable = 1;
	state->radio = 0;
	state->ident = ident;

	state->audclk_freq = 48000;

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "writing init values\n");

	/* init to 60hz/48khz */
	state->crystal_freq = SAA7115_FREQ_24_576_MHZ;
	pdata = client->dev.platform_data;
	switch (state->ident) {
	case SAA7111:
	case SAA7111A:
		saa711x_writeregs(sd, saa7111_init);
		break;
	case GM7113C:
		saa711x_writeregs(sd, gm7113c_init);
		break;
	case SAA7113:
		if (pdata && pdata->saa7113_force_gm7113c_init)
			saa711x_writeregs(sd, gm7113c_init);
		else
			saa711x_writeregs(sd, saa7113_init);
		break;
	default:
		state->crystal_freq = SAA7115_FREQ_32_11_MHZ;
		saa711x_writeregs(sd, saa7115_init_auto_input);
	}
	if (state->ident > SAA7111A && state->ident != GM7113C)
		saa711x_writeregs(sd, saa7115_init_misc);

	if (pdata)
		saa711x_write_platform_data(state, pdata);

	saa711x_set_v4lstd(sd, V4L2_STD_NTSC);
	v4l2_ctrl_handler_setup(hdl);

	v4l2_dbg(1, debug, sd, "status: (1E) 0x%02x, (1F) 0x%02x\n",
		saa711x_read(sd, R_1E_STATUS_BYTE_1_VD_DEC),
		saa711x_read(sd, R_1F_STATUS_BYTE_2_VD_DEC));
	return 0;
}

/* ----------------------------------------------------------------------- */

static int saa711x_remove(struct i2c_client *client)
{
	struct v4l2_subdev *sd = i2c_get_clientdata(client);

	v4l2_device_unregister_subdev(sd);
	v4l2_ctrl_handler_free(sd->ctrl_handler);
	return 0;
}

static const struct i2c_device_id saa711x_id[] = {
	{ "saa7115_auto", 1 }, /* autodetect */
	{ "saa7111", 0 },
	{ "saa7113", 0 },
	{ "saa7114", 0 },
	{ "saa7115", 0 },
	{ "saa7118", 0 },
	{ "gm7113c", 0 },
	{ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, saa711x_id);

static struct i2c_driver saa711x_driver = {
	.driver = {
		.name	= "saa7115",
	},
	.probe		= saa711x_probe,
	.remove		= saa711x_remove,
	.id_table	= saa711x_id,
};

module_i2c_driver(saa711x_driver);