Bootlin

Embedded Linux Experts

/*
 * Driver for LG ATSC lgdt3304 driver
 *
 * Copyright (C) 2008 Markus Rechberger <mrechberger@sundtek.de>
 *
 */

#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/delay.h>
#include "dvb_frontend.h"
#include "lgdt3304.h"

static unsigned int debug = 0;
module_param(debug, int, 0644);
MODULE_PARM_DESC(debug,"lgdt3304 debugging (default off)");

#define dprintk(fmt, args...) if (debug) do {\
			printk("lgdt3304 debug: " fmt, ##args); } while (0)

struct lgdt3304_state
{
	struct dvb_frontend frontend;
	fe_modulation_t current_modulation;
	__u32 snr;
	__u32 current_frequency;
	__u8 addr;
	struct i2c_adapter *i2c;
};

static int i2c_write_demod_bytes (struct dvb_frontend *fe, __u8 *buf, int len)
{
	struct lgdt3304_state *state = fe->demodulator_priv;
	struct i2c_msg i2cmsgs = {
		.addr = state->addr,
		.flags = 0,
		.len = 3,
		.buf = buf
	};
	int i;
	int err;

	for (i=0; i<len-1; i+=3){
		if((err = i2c_transfer(state->i2c, &i2cmsgs, 1))<0) {
			printk("%s i2c_transfer error %d\n", __func__, err);
			if (err < 0)
				return err;
			else
				return -EREMOTEIO;
		}
		i2cmsgs.buf += 3;
	}
	return 0;
}

static int lgdt3304_i2c_read_reg(struct dvb_frontend *fe, unsigned int reg)
{
	struct lgdt3304_state *state = fe->demodulator_priv;
	struct i2c_msg i2cmsgs[2];
	int ret;
	__u8 buf;

	__u8 regbuf[2] = { reg>>8, reg&0xff };

	i2cmsgs[0].addr = state->addr;
	i2cmsgs[0].flags = 0;
	i2cmsgs[0].len = 2;
	i2cmsgs[0].buf = regbuf;

	i2cmsgs[1].addr = state->addr;
	i2cmsgs[1].flags = I2C_M_RD;
	i2cmsgs[1].len = 1;
	i2cmsgs[1].buf = &buf;

	if((ret = i2c_transfer(state->i2c, i2cmsgs, 2))<0) {
		printk("%s i2c_transfer error %d\n", __func__, ret);
		return ret;
	}

	return buf;
}

static int lgdt3304_i2c_write_reg(struct dvb_frontend *fe, int reg, int val)
{
	struct lgdt3304_state *state = fe->demodulator_priv;
	char buffer[3] = { reg>>8, reg&0xff, val };
	int ret;

	struct i2c_msg i2cmsgs = {
		.addr = state->addr,
		.flags = 0,
		.len = 3,
		.buf=buffer
	};
	ret = i2c_transfer(state->i2c, &i2cmsgs, 1);
	if (ret != 1) {
		printk("%s i2c_transfer error %d\n", __func__, ret);
		return ret;
	}

	return 0;
}


static int lgdt3304_soft_Reset(struct dvb_frontend *fe)
{
	lgdt3304_i2c_write_reg(fe, 0x0002, 0x9a);
	lgdt3304_i2c_write_reg(fe, 0x0002, 0x9b);
	mdelay(200);
	return 0;
}

static int lgdt3304_set_parameters(struct dvb_frontend *fe, struct dvb_frontend_parameters *param) {
	int err = 0;

	static __u8 lgdt3304_vsb8_data[] = {
		/* 16bit , 8bit */
		/* regs  , val */
		0x00, 0x00, 0x02,
		0x00, 0x00, 0x13,
		0x00, 0x0d, 0x02,
		0x00, 0x0e, 0x02,
		0x00, 0x12, 0x32,
		0x00, 0x13, 0xc4,
		0x01, 0x12, 0x17,
		0x01, 0x13, 0x15,
		0x01, 0x14, 0x18,
		0x01, 0x15, 0xff,
		0x01, 0x16, 0x2c,
		0x02, 0x14, 0x67,
		0x02, 0x24, 0x8d,
		0x04, 0x27, 0x12,
		0x04, 0x28, 0x4f,
		0x03, 0x08, 0x80,
		0x03, 0x09, 0x00,
		0x03, 0x0d, 0x00,
		0x03, 0x0e, 0x1c,
		0x03, 0x14, 0xe1,
		0x05, 0x0e, 0x5b,
	};

	/* not yet tested .. */
	static __u8 lgdt3304_qam64_data[] = {
		/* 16bit , 8bit */
		/* regs  , val */
		0x00, 0x00, 0x18,
		0x00, 0x0d, 0x02,
		//0x00, 0x0e, 0x02,
		0x00, 0x12, 0x2a,
		0x00, 0x13, 0x00,
		0x03, 0x14, 0xe3,
		0x03, 0x0e, 0x1c,
		0x03, 0x08, 0x66,
		0x03, 0x09, 0x66,
		0x03, 0x0a, 0x08,
		0x03, 0x0b, 0x9b,
		0x05, 0x0e, 0x5b,
	};


	/* tested with KWorld a340 */
	static __u8 lgdt3304_qam256_data[] = {
		/* 16bit , 8bit */
		/* regs  , val */
		0x00, 0x00, 0x01, //0x19,
		0x00, 0x12, 0x2a,
		0x00, 0x13, 0x80,
		0x00, 0x0d, 0x02,
		0x03, 0x14, 0xe3,

		0x03, 0x0e, 0x1c,
		0x03, 0x08, 0x66,
		0x03, 0x09, 0x66,
		0x03, 0x0a, 0x08,
		0x03, 0x0b, 0x9b,

		0x03, 0x0d, 0x14,
		//0x05, 0x0e, 0x5b,
		0x01, 0x06, 0x4a,
		0x01, 0x07, 0x3d,
		0x01, 0x08, 0x70,
		0x01, 0x09, 0xa3,

		0x05, 0x04, 0xfd,

		0x00, 0x0d, 0x82,

		0x05, 0x0e, 0x5b,

		0x05, 0x0e, 0x5b,

		0x00, 0x02, 0x9a,

		0x00, 0x02, 0x9b,

		0x00, 0x00, 0x01,
		0x00, 0x12, 0x2a,
		0x00, 0x13, 0x80,
		0x00, 0x0d, 0x02,
		0x03, 0x14, 0xe3,

		0x03, 0x0e, 0x1c,
		0x03, 0x08, 0x66,
		0x03, 0x09, 0x66,
		0x03, 0x0a, 0x08,
		0x03, 0x0b, 0x9b,

		0x03, 0x0d, 0x14,
		0x01, 0x06, 0x4a,
		0x01, 0x07, 0x3d,
		0x01, 0x08, 0x70,
		0x01, 0x09, 0xa3,

		0x05, 0x04, 0xfd,

		0x00, 0x0d, 0x82,

		0x05, 0x0e, 0x5b,
	};

	struct lgdt3304_state *state = fe->demodulator_priv;
	if (state->current_modulation != param->u.vsb.modulation) {
		switch(param->u.vsb.modulation) {
		case VSB_8:
			err = i2c_write_demod_bytes(fe, lgdt3304_vsb8_data,
					sizeof(lgdt3304_vsb8_data));
			break;
		case QAM_64:
			err = i2c_write_demod_bytes(fe, lgdt3304_qam64_data,
					sizeof(lgdt3304_qam64_data));
			break;
		case QAM_256:
			err = i2c_write_demod_bytes(fe, lgdt3304_qam256_data,
					sizeof(lgdt3304_qam256_data));
			break;
		default:
			break;
		}

		if (err) {
			printk("%s error setting modulation\n", __func__);
		} else {
			state->current_modulation = param->u.vsb.modulation;
		}
	}
	state->current_frequency = param->frequency;

	lgdt3304_soft_Reset(fe);


	if (fe->ops.tuner_ops.set_params)
		fe->ops.tuner_ops.set_params(fe, param);

	return 0;
}

static int lgdt3304_init(struct dvb_frontend *fe) {
	return 0;
}

static int lgdt3304_sleep(struct dvb_frontend *fe) {
	return 0;
}


static int lgdt3304_read_status(struct dvb_frontend *fe, fe_status_t *status)
{
	struct lgdt3304_state *state = fe->demodulator_priv;
	int r011d;
	int qam_lck;

	*status = 0;
	dprintk("lgdt read status\n");

	r011d = lgdt3304_i2c_read_reg(fe, 0x011d);

	dprintk("%02x\n", r011d);

	switch(state->current_modulation) {
	case VSB_8:
		if (r011d & 0x80) {
			dprintk("VSB Locked\n");
			*status |= FE_HAS_CARRIER;
			*status |= FE_HAS_LOCK;
			*status |= FE_HAS_SYNC;
			*status |= FE_HAS_SIGNAL;
		}
		break;
	case QAM_64:
	case QAM_256:
		qam_lck = r011d & 0x7;
		switch(qam_lck) {
			case 0x0: dprintk("Unlock\n");
				 break;
			case 0x4: dprintk("1st Lock in acquisition state\n");
				 break;
			case 0x6: dprintk("2nd Lock in acquisition state\n");
				 break;
			case 0x7: dprintk("Final Lock in good reception state\n");
				 *status |= FE_HAS_CARRIER;
				 *status |= FE_HAS_LOCK;
				 *status |= FE_HAS_SYNC;
				 *status |= FE_HAS_SIGNAL;
				 break;
		}
		break;
	default:
		printk("%s unhandled modulation\n", __func__);
	}


	return 0;
}

static int lgdt3304_read_ber(struct dvb_frontend *fe, __u32 *ber)
{
	dprintk("read ber\n");
	return 0;
}

static int lgdt3304_read_snr(struct dvb_frontend *fe, __u16 *snr)
{
	dprintk("read snr\n");
	return 0;
}

static int lgdt3304_read_ucblocks(struct dvb_frontend *fe, __u32 *ucblocks)
{
	dprintk("read ucblocks\n");
	return 0;
}

static void lgdt3304_release(struct dvb_frontend *fe)
{
	struct lgdt3304_state *state = (struct lgdt3304_state *)fe->demodulator_priv;
	kfree(state);
}

static struct dvb_frontend_ops demod_lgdt3304={
	.info = {
		.name = "LG 3304",
		.type = FE_ATSC,
		.frequency_min = 54000000,
		.frequency_max = 858000000,
		.frequency_stepsize = 62500,
		.symbol_rate_min = 5056941,
		.symbol_rate_max = 10762000,
		.caps = FE_CAN_QAM_64 | FE_CAN_QAM_256 | FE_CAN_8VSB
	},
	.init = lgdt3304_init,
	.sleep = lgdt3304_sleep,
	.set_frontend = lgdt3304_set_parameters,
	.read_snr = lgdt3304_read_snr,
	.read_ber = lgdt3304_read_ber,
	.read_status = lgdt3304_read_status,
	.read_ucblocks = lgdt3304_read_ucblocks,
	.release = lgdt3304_release,
};

struct dvb_frontend* lgdt3304_attach(const struct lgdt3304_config *config,
					  struct i2c_adapter *i2c)
{

	struct lgdt3304_state *state;
	state = kzalloc(sizeof(struct lgdt3304_state), GFP_KERNEL);
	if (state == NULL)
		return NULL;
	state->addr = config->i2c_address;
	state->i2c = i2c;

	memcpy(&state->frontend.ops, &demod_lgdt3304, sizeof(struct dvb_frontend_ops));
	state->frontend.demodulator_priv = state;
	return &state->frontend;
}

EXPORT_SYMBOL_GPL(lgdt3304_attach);
MODULE_AUTHOR("Markus Rechberger <mrechberger@empiatech.com>");
MODULE_DESCRIPTION("LGE LGDT3304 DVB-T demodulator driver");
MODULE_LICENSE("GPL");